Riksskattenämndens anvisningar m.m. på kapitalbeskattningsområdet, upphävande
Riksskatteverket

Riksskattenämndens anvisningar m.m. på kapitalbeskattningsområdet, upphävande

2500

25 kr

Upphäver Riksskattenämndens anvisningar från åren 1960-1970.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: