Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet. Skr. 2016/17:194
Socialdepartementet

Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet. Skr. 2016/17:194

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 74
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Skr. 2016/17:194
  • ISBN/Best.nr: SKR1617194
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor