Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet. Skr. 2016/17:194
Socialdepartementet

Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet. Skr. 2016/17:194

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.