Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap. Skr. 2016/17:53
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap. Skr. 2016/17:53

14400

144 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskapsorganisation är ändamålsenlig och har förutsättningar att hantera en större konsulär kris utomlands på ett effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att den konsulära krisberedskapsorganisationen har goda förutsättningar att hantera konsulära kriser utomlands och att organisationen använder sina resurser på ett effektivt sätt.