Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar.Skr. 2017/18:13
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar.Skr. 2017/18:13

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.
Produktdetaljer: