Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall. Skr. 2015/16:45
Miljö- och energidepartementet

Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall. Skr. 2015/16:45

14400

144 kr (exkl. moms)

I skrivelsen till riksdagen bemöter regeringen Riksrevisionens rekommendationer med en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen över gränsöverskridande avfallstransporter.
Produktdetaljer: