Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen. Skr. 2017/18:300
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen. Skr. 2017/18:300

10800

108 kr (exkl. moms)

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? (RiR 2018:8).

Riksrevisionen rekommenderar att kommunalekonomiska reformer börberedas på ett transparent och välunderbyggt sätt, att beredningen avsådana reformers konsekvenser bör omfatta en analys av hur konsekvenserna skiljer sig åt mellan kommuner och att kostnadsmässiga uppföljningar bör göras. Riksrevisionen rekommenderar också att företrädare för kommuner och landsting i god tid bör bjudas in i beredningsarbetet av dessa reformer.
Tryckt upplaga: