Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder. Skr. 2016/17:164
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder. Skr. 2016/17:164

10800

108 kr

Här redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga investeringar i allmänna farleder (RiR 2016:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.
Produktdetaljer: