Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända. Skr. 2014/15:31
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända. Skr. 2014/15:31

14400

144 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? granskat de statliga insatserna för bosättning och mottagande av nyanlända i kommunerna.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns ett betydande utrymme att effektivisera nuvarande system, och lämnar i detta syfte rekommendationer till regeringen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.Regeringen instämmer i allt väsentligt i Riksrevisionens övergripande bedömning. Regeringen ser allvarligt på svårigheterna att hitta kommuner som säger sig ha beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända. Alla Sveriges kommuner bör ta ansvar för flyktingmottagandet.
Tryckt upplaga: