Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Skr. 2016/17:110
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Skr. 2016/17:110

7600

76 kr (exkl. moms)

Redovisning av regeringens bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (RiR 2016:29).Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen framhållit, men betonar att Riksrevisionens iakttagelser avser statsbidrag under 2015. Regeringens arbete med riktade statsbidrag under 2016 samt 2017 års riktade statsbidrag har väsentligen förändrats jämfört med granskningsåret 2015, och statsbidragen är numera färre och mindre prestationsbaserade till sitt innehåll.