Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? Skr. 2014/15:106
Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? Skr. 2014/15:106

10800

108 kr (exkl. moms)

Innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? (RiR 2014:25).Riksrevisionen rekommenderar Regeringen att överväga om de specialdestinerade statsbidragen ska utformas och riktas till de skolor och huvudmän som är i större behov av statliga behov.
Produktdetaljer: