Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden.
Skr. 2017/18:109
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden. Skr. 2017/18:109

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat betydelsen av sökandesammansättningen hos arbetssökande för matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från resultaten i granskningen lämnar Riksrevisionen rekommendationer till Arbetsförmedlingen och regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen följer Riksrevisionens rekommendationer.

Enligt Riksrevisionens analys har jobbchansen, mätt som övergångentill osubventionerat arbete för arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, minskat mellan 2007 och 2015. En del av denna minskning förklaras av förändringar i sökandesammansättningen men stora delar av jobbchansförsämringen går inte att förklara med en ändrad sökandesammansättning. I stället handlar försämringen i stor utsträckning om en oförklarad generell jobbchansförsämring.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen:
  • att överväga att genomföra djupare analyser av jobbchansförsämringen jämfört med de analyser som i dag görs i årsredovisningen och arbetsmarknadsrapporten och
  • att försöka ta reda på varför förhållandevis väletablerade grupper på arbetsmarknaden fått en försämrad jobbchans.
Tryckt upplaga: