Riksrevisionens rapport om sjukskrivning. Skr. 2016/17:170
Norstedts Juridik

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning. Skr. 2016/17:170

7600

76 kr (exkl. moms)

Här redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Är sjukskrivning bra för hälsan? (RiR 2016:31)