Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Skr. 2018/19:129
Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Skr. 2018/19:129

8500

85 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 2019:5). Riksrevisionens övergripande slutsats är att centralmuseerna bedriver ett säkerhetsarbete som inte i tillräcklig utsträckning garanterar en rimlig grad av säkerhet för föremålen i samlingarna och att Riksantikvarieämbetet kan göra mer för att inom ramen för sitt uppdrag stödja museernas säkerhetsarbete.