Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin. Skr. 2015/16:109
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin. Skr. 2015/16:109

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten "Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner" (RIR 2015:19). Riksrevisionen har genomfört en granskning av vad det är i utformningen och genomförandet av rehabiliteringsgarantin som hindrar att målet om arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa uppfylls. Regeringen delar i stort Riksrevisionens bedömningar av orsakerna till att måluppfyllelsen har försvårats, bland annat att överenskommelsen inte har reviderats utifrån rådande kunskapsläge, samt att det saknas fokus på att aktivt främja arbetsåtergång. Fokus har i stället varit på enskilda behandlingsmetoder. Regeringen har avvecklat rehabiliteringsgarantin från och med 2016, vilket överensstämmer med Riksrevisionens rekommendation. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.