Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetsstrategi. Skr. 2015/16:52
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetsstrategi. Skr. 2015/16:52

14400

144 kr (exkl. moms)

Redovisar regeringens åtgärder som har vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten Regeringens jämställdhetssatsning - tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13).I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
Tryckt upplaga: