Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Skr. 2017/18:54
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Skr. 2017/18:54

10800

108 kr

Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Granskningens syfte är, enligt Riksrevisionen, att undersöka om regeringen på ett effektivt sätt har verkat för att uppfylla det bredbandspolitiska målet, det vill säga ett bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Granskningen fokuserar på bredbandsutbyggnaden i förhållande till det bredbandspolitiska målet, marknadsaktörernas förutsättningar att tillhandahålla bredband och på bredbandsstödets utformning. Riksrevisionen konstaterar att bredbandstäckningen är god och att utbyggnaden går framåt. Bredbandstäckningen är dock ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd.
Produktdetaljer: