Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag. Skr. 2015/16:60
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag. Skr. 2015/16:60

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen redovisar sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regeringens hantering av risker i statliga bolag (RiR 2015:15).