Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Skr. 2014/15:72.
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Skr. 2014/15:72.

12500

125 kr (exkl. moms)

Här redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Primärvårdens styrning - efter behov eller efterfrågan? (RiR 2014:22). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
Tryckt upplaga: