Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning.Skr. 2017/18:21
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning.Skr. 2017/18:21

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig, transparent? (RiR 2017:7).Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens förslag.