Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet. Skr. 2015/16:53
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet. Skr. 2015/16:53

14400

144 kr

Regeringens redovisning av sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten "Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet?" (RiR 2015:12). I skrivelsen redovisas även regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. Riksrevisionen har granskat om staten har gett vårdgivarna tillräckliga förutsättningar att främja en hög patientsäkerhet.
Produktdetaljer: