Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling.Skr. 2017/18:70
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling.Skr. 2017/18:70

10800

108 kr

Regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad
Produktdetaljer: