Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården. Skr. 2014/15:52
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården. Skr. 2014/15:52

10800

108 kr

Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens rapport Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården - frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
Produktdetaljer: