Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel. Skr. 2016/17:23
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel. Skr. 2016/17:23

10800

108 kr (exkl. moms)

Nationella samordnare kan vara ett ändamålsenligt styrmedel, men resultatet beror på hur samordnarna används och vilka förutsättningar de ges.

Samordnare kan vara ett innovativt och utforskande styrmedel. En samordnares ofta flexibla mandat kan, rätt använt, utgöra ett användbart komplement till den kompetens som finns hos befintliga myndigheter.
Tryckt upplaga: