Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten. Skr. 2014/15:142
Försvarsdepartementet

Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten. Skr. 2014/15:142

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat det kontrollansvar som Statens inspektion för försvarunderrättelseverksamheten har när det gäller försvarunderrättelseverksamheten. Granskning har redovisats i rapporten "Kontrollen av förvarsunderrättelseverksamheten". Syftet har varit att bedöma om inspektionens kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten fungerar effektivt. Den övergripande slutsatsen är att granskningsinspektionen har fått förutsättningar för att kunna bedriva kontrollverksamheten på ett effektivt sätt och att inspektionen utför de uppgifter myndigheten har enligt lagar och förordningar m.m.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 73
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Skr. 2014/15:142
  • ISBN/Best.nr: SKR1415142
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen