Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut.
Skr. 2017/18:125
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut. Skr. 2017/18:125

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25).

Riksrevisionen anser att konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister och att bland annat kvaliteten i analyserna bör utvecklas.Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning. Stödet till kommittéer, särskilda utredare och internt i Regeringskansliet ses kontinuerligt över för att ytterligare förbättra arbetet med kvaliteten i konsekvensanalyserna.
Tryckt upplaga: