Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration.
Skr. 2017/18:33
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration. Skr. 2017/18:33

10800

108 kr (exkl. moms)

Redovisar regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10).

Riksrevisonen har granskat hur systemet med kommunersättningar inom integration och migration fungerar i praktiken på grund av att dessa utgifter ökat kraftigt de senaste åren. Riksrevisionens samlade slutsats är att ersättningssystemet framstår som omotiverat detaljerat och att avvägningen mellan träffsäkerhet och enkelhet därför bör ses över.
Tryckt upplaga: