Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader. Skr. 2016/17:65
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader. Skr. 2016/17:65

7600

76 kr

Regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjlighet att bidra med statistik (RIR 2016:24).Riksrevisionen bedömer i rapporten att en ny sekretessbrytande bestämmelse behöver införas för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna lämna ut uppgifter om svenska inkomstförhållanden till den organisation som driver den internationella forskardatabasen Luxembourg Income Study (LIS).
Produktdetaljer: