Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet.
Skr. 2017/18:134
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet. Skr. 2017/18:134

7600

76 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om reglerna som styr hyressättningen kan få effekt på i första hand hyresgästers arbetsinkomst men också på deras utbildning och barnafödande då det är faktorer som påverkar inkomstens storlek. Granskningen utgår från ett experiment i vilket hyresrätter lottades ut bland bostadssökande.

Slutsatsen i rapporten är att utformningen av reglerna om hyressättning ger upphov till en negativ effekt på individers arbetsutbud. Kopplingen mellan hushållens inkomst och segregation belyses. En positiv effekt på utbildningsnivån noteras.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens rapport men konstaterar att det behövs ett brett perspektiv på frågan om hyressättning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 46
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Skr. 2017/18:134
  • ISBN/Best.nr: SKR1718134
  • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor