Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter. Skr. 2016/17:42
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter. Skr. 2016/17:42

10800

108 kr

Riksrevisionen har granskat hur nio myndigheter arbetar med sin informationssäkerhet och om regeringen säkerställer att de granskade myndigheterna har en effektiv intern styrning och kontroll av sin informationssäkerhet. Riksrevisionens slutsats är att informationssäkerhetsarbetet på de granskade myndigheterna är otillräckligt.Riksrevisionen har bl.a. identifierat ett behov av bättre stöd till myndigheterna i informationssäkerhetsarbetet och ett behov av en starkare styrning från regeringen gentemot myndigheterna.Regeringen avser därför ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.
Produktdetaljer: