Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen. Skr. 2018/19:76
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen. Skr. 2018/19:76

12000

120 kr (exkl. moms)

Regeringens redovisning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten "Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur - tillämpas den på avsett sätt?" Vidare redovisare regeringen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.