Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. Skr. 2016/17:64
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. Skr. 2016/17:64

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt.I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten.