Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea. Skr. 2018/19:49
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea. Skr. 2018/19:49

12000

120 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har i sin rapport "Försäljningarna av statens aktier i Nordea" (RiR 2018:29) granskat dels om försäljningarna planerades och genomfördes affärsmässigt och i övrigt i enlighet med riksdagens krav och regeringens utgångspunkter för försäljningarna, dels om Regeringskansliet och regeringen har dokumenterat respektive rapporterat försäljningarna till riksdagen så att erfarenheterna kan tillvaratas inför eventuella framtida förändringar i det statliga bolagsinnehavet
Produktdetaljer: