Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Skr. 2018/19:27
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Skr. 2018/19:27

12000

120 kr (exkl. moms)

I rapporten Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att utan avbrott följa upp och utvärdera beslutsstödets vägledning om sjukskrivning samt användningen av rekommendationerna om sjukskrivningstider i handläggningen. I skrivelsen redovisar regeringen de iakttagelser Riksrevisionen gjort. Regeringen beskriver också vad man gjort för att följa upp tillämpningen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och vad som görs för att vidareutveckla stödet.