Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering.Skr. 2017/18:141
Miljö- och energidepartementet

Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering.Skr. 2017/18:141

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat finansieringssystemet för kärnavfallshantering för att undersöka om bedömningen av risken att staten får stå för kostnader för att ta hand om kärnkraftens restprodukter är välgrundad samt om den är samlat och transparent rapporterad. Granskningen har redovisats i rapporten Finansieringssystemet för kärnavfallshantering (RiR 2017:31).