Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare. Skr. 2017/18:256
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare. Skr. 2017/18:256

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen välkomnar granskningen av fastställande av egenföretagares sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i ärenden med föräldrapenning. Tydlighet och förutsägbarhet är viktiga aspekter när föräldrar planerar föräldraledigheten.Regeringen instämmer därmed i Riksrevisionens rekommendation till Försäkringskassan att ett utvecklat arbete med information till egenföretagare kan förbättra planeringsförutsättningarna för föräldrarna. Förutsägbarheten för företagare i ett uppstartskede ökar även med de förslag som regeringen lämnat i propositionen Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare (prop. 2017/18:168).
Produktdetaljer: