Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan. Prop. 2016/17:20
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan. Prop. 2016/17:20

9400

94 kr (exkl. moms)

Arlandabanan, som togs i drift 1999, är det första och hittills enda större nationella infrastrukturprojekt som genomförts i offentlig-privat samverkan (OPS).I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan. Syftet med granskningen har varit att lyfta fram erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan, inför framtida beslut om genomförandeformer för infrastrukturprojekt.