Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Skr. 2014/15:59
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Skr. 2014/15:59

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Exportkreditnämnden har skapat goda förutsättningar för effektivitet i exportgarantisystemet. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Exportkreditnämnden. I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom området. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
Tryckt upplaga: