Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Skr. 2018/19:10
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Skr. 2018/19:10

12000

120 kr (exkl. moms)

Innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra både analys och dokumentation vid volymbedömningar, redovisa vilka volymbedömningar som görs samt säkerställa att dessa går att följa upp i efterhand. Riksrevisionen rekommenderar vidare regeringen att följa upp och utvärdera träffsäkerheten i volymbedömningarna samt analysera orsakerna till eventuella avvikelser mellan bedömningar och utfall.
Tryckt upplaga: