Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag. Skr. 2017/18:289
Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag. Skr. 2017/18:289

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning att se över bostadsbidraget och har aviserat sin avsikt att göra en översyn av regelverket. En viktig fråga har varit att utreda hur regelverket ska utformas för att minska risken för återkrav och skuldsättning. Regeringen menar att det även finns behov av att modernisera regelverket och förbättra den fördelningsmässiga träffsäkerheten av bostadsbidraget.

Regeringen delar Riksrevisionens syn att det är viktigt att noggrant följa upp återkraven av bostadsbidrag. Regeringen menar dock att det finns anledning att vänta med exempelvis en IT-utveckling inom området till dess att översynen av regelverket har genomförts.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 78
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Skr. 2017/18:289
  • ISBN/Best.nr: SKR1718289
  • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor