Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring. Skr. 2016/17:176
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring. Skr. 2016/17:176

14400

144 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledninga av Riksrevisionens rekomendationer i rapporten Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? (RiR 2016:32).
Produktdetaljer: