Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017. Skr. 2017/18:75
Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017. Skr. 2017/18:75

28100

281 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2017. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
Produktdetaljer: