Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016. Skr. 2016/17:075
Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016. Skr. 2016/17:075

23000

230 kr

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1 januari–31 december 2015. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
Produktdetaljer: