Riksbankskommittén, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Riksbankskommittén, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.