Riksarkivets författningssamling - RA-FS. Prenumeration 2021
 • arkiv
 • dokument
 • kulturarv
 • kulturmiljövård
 • pliktexemplar
 • ra-fs
 • rafs
 • statlig och kommunal förvaltning

Riksarkivets författningssamling - RA-FS. Prenumeration 2021

60000

600 kr (exkl. moms)

Riksarkivets författningssamling - RA-FS. Prenumeration 2021

Riksarkivets författningssamling - RA-FS. Prenumeration 2021

 • Utgivare: Riksarkivet
 • Serie: RA-FS
 • ISBN/Best.nr: C50360
 • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning

Om boken

Föreskrifter och allmänna råd i anslutning till arkivlagstiftningen för de statliga myndigheterna.