Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav för mikrofilm
Riksarkivet

Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav för mikrofilm

1800

18 kr (exkl. moms)

Upphävd och ersatt av

RA-FS 2006:4. Vissa delar äger fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelser.

Finns även på engelska.