Riksarkivets beslut om ändring i riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1991:15) om bevarande och gallring av handlingar inomden kommunala socialtjänsten och familjebidragsverksamheten, den landstingskommunala och kommunala omsorgsverksamheten samt hos
Riksarkivet

Riksarkivets beslut om ändring i riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1991:15) om bevarande och gallring av handlingar inomden kommunala socialtjänsten och familjebidragsverksamheten, den landstingskommunala och kommunala omsorgsverksamheten samt hos

1800

18 kr

Produktdetaljer: