Riksarkivet och landsarkiven, ändrad instruktion
Kulturdepartementet

Riksarkivet och landsarkiven, ändrad instruktion

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Ändr. 3 och 8 §§. I kraft 1 januari 2009.

Digital utgåva: