Riksarkivet och landsarkiven, ändrad instruktion
  • myndighetsförordning
  • svenskt biografiskt lexikon

Riksarkivet och landsarkiven, ändrad instruktion

0

0 kr (exkl. moms)

Riksarkivet och landsarkiven, ändrad instruktion

Om boken

Ändr. 3 och 8 §§. I kraft 1 januari 2009.