RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg

80600

806 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Börjar levereras v. 1, 2019.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS.Revideras vartannat år. För ADR-S 2019, se nedan.
Produktdetaljer: