RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg

80600

806 kr (exkl. moms)

RID-S med bilagorna 1 och S utgör föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. Bilaga 1 återger det samlade innehållet i bilagan till bihang C (RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad som föreskrivs i bilaga 1, dels bestämmelser om undantag från vad som föreskrivs i bilaga 1.

Revideras vartannat år. För stående order, kontakta kundservice.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS. För prenumeration på dessa författningar - se längre ned.

För ADR-S 2019, se nedan.
Produktdetaljer: