.
Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34
  • Ekonomi

Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34

Slutbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket

25400

254 kr (exkl. moms)

Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34

Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 171
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824443-2
  • Ämnen: Ekonomi
  • Taggar:

Om publikationen

Har haft i uppdrag att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

I utredningens uppdrag har vidare ingått att överväga på vilket sätt de nya EU-reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar vilka möjligheter en revisionsbyrå har att åta sig revisionsuppdrag i s.k. företag av allmänt intresse (dvs. börsnoterade företag och vissa finansiella företag). Utredningen har slutligen även haft i uppdrag att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende.

I detta slutbetänkande redovisas de frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.

Särskild utredare: Kristina Ståh.
Köp den tryckta utredningen!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!